جوشکاری گازی میلگرد بوش تحت فشار

جوشکاری گازی میلگرد بوش تحت فشار

جوشکاری گازی میلگرد تحت فشار

در روش جوش فورجینگ یا جوش سر به سر میلگرد، جوشکاری گازی میلگرد تحت فشار انجام می گیرد. گازی که در این روش جوشکاری میلگرد مورد استفاده قرار می گیرد گاز اکسیژن اسیتلن می باشد که دمای دو سر میلگرد را تا حد خمیری شدن یا به اصطلاح پلاستیکی شدن، بالا می برد سپس تحت فشار هیدرولیکی یا مکانیکی بین مولکول ها و اتم های دو سر میلگرد، پیوندهای بین مولکولی شکل می گیرد. اگر این پروسه به کمال انجام نشود یا در حین انجام دچار اکسیداسیون شود، جوشکاری گازی میلگرد تحت فشار قابل قبول نبوده و نتیجه معیوب بوده و باید عیب برطرف گردد.

جوشکاری گازی میلگرد تحت فشار، برای تسلیح بتن سازه های ساختمانی با میلگرد استفاده می گردد. در بسیاری از کشورهای صنعتی از جمله ژاپن درصد بالایی از میلگردها با روش جوشکاری گازی میلگرد تحت فشار، به یکدیگر متصل می شوند. برای همین کشور ژاپن یکی از کشورهای پیشرو در استاندارد سازی و کنترل کیفیت جوشکاری گازی میلگرد تحت فشار می باشد. این استانداردها توسط مؤسسه مشترک میلگرد ژاپن JRJI تصویب می گردند که در کشورهای دیگر نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

یکی از این استانداردهای ارائه شده توسط این مؤسسه، روش ها و معیارهای پذیرش آزمون اولتراسونیک می باشد که جهت کنترل کیفیت جوشکاری گازی میلگرد تحت فشار می باشد. در این روش از امواج نوری بهره گرفته شده و زمانی که گرده جوش به دمای محیط رسید، پالس هایی به محل گرده جوش فرستاده و طول موج ها و کیفیت پالس های برگشتی را بررسی می کنند تا کیفیت جوشکاری گازی میلگرد تحت فشار را ارزیابی کنند.

در سازمان استاندارد ملی ایران نیز استانداردهایی جهت ارزیابی کنترل کیفی جوشکاری گازی میلگرد تحت فشار در نظر گرفته شده است که شامل آزمون های چشمی، کششی، خمشی می شود. به طور کلی تست هایی که جهت کنترل کیفی جوشکاری گازی میلگرد تحت فشار، مقرر می شوند در دو دسته تخریبی و غیر تخریبی قرار می گیرند. آزمون کششی و خمشی در دسته تخریبی قرار دارند و آزمون اولتراسونیک و روش برش گرم یا Hot Shearing در دسته غیر تخریبی قرار دارند.

در روش برش گرم، کمی از محل گرده را از تیغه برش خود عبور می دهد اگر در زمان عبور تیغه یا پس از آن و بعد از جدا کردن محل اتصال جوش، ترکی روی گرده بنشیند یعنی کیفیت جوشکاری گازی میلگرد تحت فشار قابل قبول نبوده است و باید عیوب بر طرف گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *