فونداسیون جوش میلگرد

فونداسیون جوش میلگرد

جوش میلگرد فونداسیون

جوش میلگرد فونداسیون، در جهت تسلیح و مقاوم سازی بتن انجام می گیرد. میلگرد در ساختار فونداسیون، مانند وجود اسکلت در بدن می باشد. مقاومت و استحکام سازه و فونداسیون ساختمان، به کمک میلگرد تأمین می گردد.

یکی از متداول ترین روش های جوش میلگرد فونداسیون، جوش سر به سر میلگرد یا فورجینگ می باشد. این یک روش جوش جامد به جامد می باشد که با کمک پیوند مولکولی دو سر میلگرد فولادی انجام می گیرد. در این روش جوش میلگرد فونداسیون از هیچ ماده یا عنصر دیگری استفاده نشده و هیچ واکنش شیمیایی رخ نمی دهد.

در روش جوش سر به سر میلگرد فونداسیون، به کمک مشعل گاز اکسیژن-استیلن فولاد را تا حالت خمیری یعنی پیش از دمای به ذوب رسیدن، حرارت داده و به کمک فشار هیدرولیکی با مکانیکی دو سر میلگرد را به هم متصل می کنند. پیش از انجام جوش سر به سر میلگرد فونداسیون، بهتر است دو سر میلگرد برای حذف اکسیداسیون یا آلودگی های احتمالی به کمک برش سرد کمی بریده شود.

کیفیت جوش سر به سر میلگرد فونداسیون، به مهارت و تخصص جوشکار بسیار بستگی دارد. برای کنترل کیفیت گرده و محل جوش، از آزمون ها و تست های دقیقی کمک گرفته می شود. یکی از آزمون های بسیار دقیق و پیشرفته تست اولتراسونیک می باشد.

مؤسسه مشترک میلگرد ژاپن JRJI برای کنترل کیفیت آزمون اولتراسونیک، دستورالعملی ارائه کرده است که توسط مجریان پروژه های ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

تست اولتراسونیک، برای کنترل کیفی جوش سر به سر میلگرد فونداسیون، بر پایه ارسال امواج عمل می کند. در این روش اسکن امواج و پالس های برگشتی از مقطع گرده جوش مورد ارزیابی قرار می گیرد. تست اولتراسونیک باید پس از کاهش دما و رسیدن به دمای معمولی انجام گیرد.

مهندسینی که جوش های فشاری گازی میله های فولادی را به روش اولتراسونیک آزمایش می کنند، باید در خصوص اصل تست اولتراسونیک و جوشهای فشار گاز میله های فولادی آگاهی داشته و از تکنیک ها و تجارب کافی مهندسی در تست اولتراسونیک آن برخوردار باشند.

در این روش کنترل کیفی جوش میلگرد فونداسیون، دو پراب روی چرخدنده های متقابلاً مخالف یکدیگر قرار می گیرند و یک پراب پالس های اولتراسونیک را ارسال می کند و دیگری آن را دریافت می کند. کنترل در روش اولتراسونیک در سه زمان راه اندازی، در زمان انجام کار و در زمان پایان کار انجام می گیرد. موادی که مانع انتقال امواج اولتراسونیک می شوند (مقیاس شناوری، بتن، خمیر سیمان، زنگ زدگی محسوس، رنگ و غیره) در صورت وجود روی سطح آزمایش، باید حذف شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *