با ما هوشمندانه عمل کنید.

فورجینگ آلمانی اسکای بوش

در هر نقطه از ایران میتوانید از تمامی خدمات SKYBosch بهرمند شوید.

دفتر مرکزی و نمایندگی فروش (عقد قرارداد)

تهران خیابان امام خمینی روبروی وزارت امو خارجه کوچه جمشید خواه پاساژ ایران پلاک ۲/۸و۲/۶

۰۲۱۶۶۷۳۲۹۳۶

۰۹۱۲۳۰۷۷۰۶۸

keyhangroup.com

Info@skybosch.ir

خطی که در دسترس باشد.