Tag Archives: فورجینگ میلگرد تمام اتوماتیک

فورجینگ اسکای بوش

فورجینگ میلگرد تمام اتوماتیک فورجینگ میلگرد تمام اتوماتیک، توسط دستگاه هایی بر روی دو سر میلگرد انجام می گیرد. در این دستگاه ها برش دو سر میلگرد جهت حذف زنگ

1/1