نمایندگی فورجینگ اسکای بوش

نمایندگی فورجینگ اسکای بوش

نمایندگی فورجینگ اسکای بوش

دستگاه تمام اتوماتیک فورجینگ در این نمایندگی رسمی اسکای بوشSKY BOSCH ، به تمام نقاط ایران عرضه می گردد. برند اسکای بوش با قطعاتی تماما آلمانی کارایی منحصر به فرد دستگاه های جوش فورجینگ خود را توصیف می کند. دستگاه اسکای بوش از تکنولوژی پیشرفته و منحصر به فردی بهره برده و با دستگاه های جوشکاری اتوماتیک مشابه جوش فورجینگ تفاوت دارد و چه در خارج و چه در ایران مشابهی ندارد. در عین حال کاربری بسیار آسانی دارد که به سادگی قابل آموزش است. ﺗﯿﻢ آﻣﻮزﺷﯽ آماده ارائه خدمات کاملا رایگان به خریداران می باشد که به مجریان ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ و ﺳﺮﺗﯿﻔﮑﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ارائه می کنند. همچنین متقاضیان می توانند از خدمات مشاوره رایگان این نمایندگی اسکای بوش برخوردار باشند. این دستگاه هم توانایی انجام تکنیک فورج به صورت دستی و هم اتوماتیک را دارد.

دستگاه فورجینگ عرضه شده توسط این نمایندگی اسکای بوش، اﺗﺼﺎل ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻫﺎی ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن ها را ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت کاملا ﺧﻮدﮐﺎر انجام داده و اﺗﺼﺎل ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻫﺎی ﺳﺘﻮن ها در ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻟﻘﺎﯾﯽ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﭙﺴﻮل گاز اکسیژن-استیلن می باشد. دستگاه فورجینگ عرضه شده توسط این نمایندگی اسکای بوش، با اوﻟﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻮرج ﮐﻨﺘﺮل از راه دور در ﺟﻬﺎن عمل کرده و اﺗﺼﺎل ﻣﯿﻠﮕﺮد ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻨﻞ ﺑﯿﺴﯿﻢ می باشد. چنان که انگار می توان چشم بسته انجامش داد. اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر مکانیکی در این دستگاه فورجینگ عرضه شده توسط این نمایندگی اسکای بوش، به صورت اتوماتیک می باشد. تنها ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﯾﺰ ﻣﯿﻠﮕﺮد اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ دﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﯾﺰ ﻣﯿﻠﮕﺮد در ﻣﻨﻮی ﺗﺼﻮﯾﺮی می باشد.

 

دستگاه فورجینگ عرضه شده توسط این نمایندگی اسکای بوش، دارای کاتر 1700 وات و خط صفحه 122 میلی متری بوده و قابلیت برش میلگرد با قطر 16 تا 36 میلی متری را دارد. همچنین  پمپ هیدرولیکی 700 بار تمام اتومات داشته و نمایشگر دیجیتال دارد. این دستگاه قابلیت ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﺸﺎر روﻏﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎن روی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﭘﻤﭗ و ﮐﻠﯿﺪ ﻓﺸﺎر را دارد. دقت پمپ هیدرولیک این دستگاه +-0.1 بار می باشد. دستگاه فورجینگ عرضه شده توسط این نمایندگی اسکای بوش، هولدر هوشمند داشته که این هولدر به تنهایی فقط با اتصال سیم کار می کند. همچنین اتصال هولدر بدون وصل شدن سیم سوکتی می باشد. برای ثبت سفارش و اطلاعات بیشتر درباره دستگاه تمام اتوماتیک اسکای بوش آلمان با همکاران ما در بخش فروش تماس حاصل بفرمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *